الحمد الله الذی خلق الحسین(ع)

به استحضار محبین آل اله و مخاطبین هیأت جنت الحسین(ع) وحیدیه شهریار می رساند، این هیأت با عنایت حضرت عشق مادر هستی به تدریج طی یک دهه گذشته شکل گرفته و در سال (۱۳۹۹) شمسی با شروع موج کرونا و همه گیری آن با تصمیم نفرات مبنی بر علم داری خیمه ابی عبدالله در برهه ای که شاید خیلی از خودی ها به این بهانه دست به تعطیلی مراسمات و هیئات و حسینیه های خود زدند و با هدف دلداری مادر ارباب و با شعار (اَبَد والله یا زهرا ما نِنسی حُسَینا) شکل رسمی تری به خود گرفت و در نهایت در سال بعد (۱۴۰۰) و با شروع صده ی جدید و ادامه دار شدن بیماری فوق، هیأت امناء تشکیل و با تاسیس اساسنامه حول برنامه های فرهنگی – مذهبی هیأت جنت الحسین (ع) تأسیس و از آن زمان تا کنون برنامه های خود را به صورت مقطعی و مناسبتی دنبال نموده و پذیرای تمامی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت می باشد.

به امید گوشه نگاه حضرت مادر...